cic vina
cicvina-vat-lieu-chiu-lua-1 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-2 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-3 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-4 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-5 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-6 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-7
Bê tông trọng lượng nhẹ

Product Name
Ecolite 045
Ecolite 080
Ecolite VLW
Ecolite LW 10
Ecolite LW 11
Ecolite LW 11 LI
Ecolite LW 12
Ecolite LW 12 LI
Ecolite LW 22
Ecolite LW 25 LI

 
Physical Properties (after firing) 
ASTM Classification
Class N
Class N
Class N
Class O
Class O
Class P
Class P
Class P
Class P
Class Q
Max. Service Temperature (°C)
1000
1100
1000
1100
1100
1260
1250
1250
1250
1350
Chemical Analysis (XRF)
AL2O3 (%)
30
36
36
36
41
41
40
38
38
42
SiO2 (%)
48
48
38
40
40
40
40
40
40
42
Fe2O3 (%)
8
0.8
2.5
2.5
2.5
0.6
2.5
1.5 Max
2.5
1.3 Max
Bulk Density (ASTM C134)
Dried at (110°C)
Maximum (Kg/m³)
550
800
650
1100
950
950
1200
1200
1100
1200
Fired to (815°C)
550
680
550
1000
760
760
1150
1150
1000
1150
(1000°C)
 
 
600
1000
 
 
 
 
 
 
(1100°C)
 
670
 
 
760
760
 
 
 
 
(1250°C)
 
 
 
 
 
 
1180
1180
1000
1180
Cold Crushing Strength (ASTM C133)
Dried at (110°C)
Minimum (Kg/cm2)
5
7
5
30
25
25
40
35
35
40
Fired to (815°C)
4
10
5
22
15
15
35
20
20
25
(1000°C)
 
 
5
30
 
 
 
 
 
 
(1100°C)
 
11
 
 
25
25
 
 
 
 
(1250°C)
 
 
 
 
 
 
40
35
30
35
Permanent Linear Change (ASTM C113)
Fired to (815°C)
Maximum (%)
-0.70
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
-0.20
-0.50
-0.20
(1000°C)
-1.50
 
-1.50
-1.50
 
 
 
 
 
 
(1100°C)
 
-1.00
 
 
-1.50
-1.50
 
 
 
 
(1250°C)
 
 
 
 
 
 
-1.50
-1.50
-1.50
-1.50
Thermal Conductivity (BS 1902)
Mean Temp. (°C)
200
W/mK
0.08
0.14
 
 
 
 
 
 
 
 
400
0.10
0.16
0.14
0.20
0.19
0.19
0.26
0.26
0.20
0.26
600
0.14
0.19
0.16
0.22
0.20
0.20
0.29
0.29
0.22
0.29
800
 
 
0.18
0.25
0.22
0.22
0.32
0.32
0.25
0.32
 

 

Copyright © 2009 CIC VINA
Đơn vị thiết kế: NETVIETGROUP

Công ty TNHH MTV Vật Liệu Chịu Lửa CIC Vina
Trụ sở: Phòng 1601, Tầng 16, Tòa nhà Hàn Việt 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Tel: +84-4 36342172/ 36342173 – Fax: +84-4 36342174
Email: info@cicvina.com