cic vina
cicvina-vat-lieu-chiu-lua-1 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-2 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-3 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-4 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-5 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-6 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-7
CERAMIC FIBERS (BLOCKS)

Product Name
UNIFELT
UNIFELT-B
UNIBLOK
SABER
BLOC
1260
1400
1600
1260
1400
1500
1600
UB-12
UB-14
UB-15
UB-16
SB-12
SB-14
SB-15
SB-16
 
Physical Properties 
Classification Temperature
1260°C (2300°F)
1400°C (2600°F)
1600°C (3000°F)
1260°C (2300°F)
1400°C (2600°F)
1500°C (2800°F)
1600°C (3000°F)
1260°C (2300°F)
1400°C (2600°F)
1500°C (2800°F)
1600°C (3000°F)
1260°C (2300°F)
1400°C (2600°F)
1500°C (2800°F)
1600°C (3000°F)
     Bulk Density       (Kg/m3)
160
160
130
130
160
160
130
130, 160
160
160
100, 130
130, 150
130, 150
150
130
Thermal Conductivity (Kcal/    mh°C)
400°C
0.08
0.08
 
0.09
0.08
0.08
 
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.09
(UB-12, UB-14, 160kg/m3) 0.08
 
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.08
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.08
600°C
0.12
0.12
0.13
0.13
0.12
0.11
0.12
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.13
(UB-12, UB-14, 160kg/m3)0.12
(UB-16, 130kg/m3) 0.12
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.13
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.12
800°C
0.17
0.17
0.19
0.19
0.17
0.15
0.18
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.19
(UB-12, UB-14, 160kg/m3)0.17
(UB-16, 130kg/m3) 0.18
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.19
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.18
1000°C
0.24
0.24
0.26
0.27
0.24
0.21
0.25
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.27
(UB-12, UB-14, 160kg/m3)0.24
(UB-16, 130kg/m3) 0.25
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.27
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.25
Thermal Conductivity (W/m.k)
400°C
0.09
0.09
 
0.10
0.09
0.09
 
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.10
(UB-12, UB-14, 160kg/m3) 0.09
 
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.09
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.09
600°C
0.14
0.14
0.15
0.15
0.14
0.13
0.14
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.15
(UB-12, UB-14, 160kg/m3) 0.14
(UB-16, 130kg/m3) 0.14
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.15
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.14
800°C
0.20
0.20
0.22
0.22
0.20
0.17
0.21
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.22
(UB-12, UB-14, 160kg/m3) 0.20
(UB-16, 130kg/m3) 0.21
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.22
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.21
1000°C
0.28
0.28
0.30
0.31
0.28
0.24
0.29
 
(UB-12, 130kg/m3) 0.31
(UB-12, UB-14, 160kg/m3) 0.28
(UB-16, 130kg/m3) 0.29
(SB-12, SB-14, 130kg/m3) 0.31
(SB-12, SB-14, 150kg/m3) 0.29
  Reheat Change (%)  (at °C * 24hrs)
-0.4 (900°C)
-0.9 (1100°C)
-0.7 (1300°C)
-0.5 (900°C)
-1.5 (1200°C)
-1.2 (1300°C)
-0.4 (1400°C)
UB-12
-0.5 (900°C), -1.0 (1000°C)
SB-14
-0.2 (1000°C), -1.0 (1100°C)
Binder
Organic
 
 
 
 
Inorganic
 
 
 
 
Standard Size (mm)
300*300*50, 75, 100
300*150*50, 75, 100
200*200*50, 75, 100
300*300*150 ~ 300
Typical Applications
  • Insulation veneering of furnaces in such industries as steel, non- ferrous, petrochemical, ceramic
·         Furnace linings in such industries as steel, nonferrous, petrochemical, ceramic
Remarks
 
 
 

Copyright © 2009 CIC VINA
Đơn vị thiết kế: NETVIETGROUP

Công ty TNHH MTV Vật Liệu Chịu Lửa CIC Vina
Trụ sở: Phòng 1601, Tầng 16, Tòa nhà Hàn Việt 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Tel: +84-4 36342172/ 36342173 – Fax: +84-4 36342174
Email: info@cicvina.com