cic vina
cicvina-vat-lieu-chiu-lua-1 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-2 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-3 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-4 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-5 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-6 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-7
CERAMIC FIBERS (SHAPES)

Product Name
1000
1260
1400
1600

 
Physical Properties 
Classification Temperature
1000°C (1800°F)
1260°C (2300°F)
1400°C (2600°F)
1600°C (3000°F)
Bulk Density (Kg/m3)
250
250
200
180
Thermal Conductivity (Kcal/mh°C)
400°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.06
600°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.08
800°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.12
1000°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.16
Thermal Conductivity (W/m.k)
400°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.07
600°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.09
800°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.14
1000°C
                                                  (1260 SHAPES)                                                                   0.19
Reheat Change (%) (at °C * 24hrs)
-0.8 (900°C), -1.1 (1000°C)
Binder
Organic
 
Inorganic
 
Standard Size (mm)
Various shapes depending on application
Typical Applications
  • Molten Aluminum Tap Out Cones
  • Pipe Cover
  • Plate Heater
  • Combustion Chamber of Water Heater
  • Heat Barrier Cover
Remarks
 
 


 

Copyright © 2009 CIC VINA
Đơn vị thiết kế: NETVIETGROUP

Công ty TNHH MTV Vật Liệu Chịu Lửa CIC Vina
Trụ sở: Phòng 1601, Tầng 16, Tòa nhà Hàn Việt 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Tel: +84-4 36342172/ 36342173 – Fax: +84-4 36342174
Email: info@cicvina.com