cic vina
cicvina-vat-lieu-chiu-lua-1 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-2 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-3 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-4 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-5 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-6 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-7
Dự án từ năm 2001 - 2009

Số lượng các nhà máy sản xuất Thép, nhà máy Xi măng, lò luyện nhôm, lò nấu thuỷ tinh, nhà máy hóa chất, nhà máy điện, ngành xử lý  thiêu huỷ  đang phát triển nhanh như nấm trong kỳ bùng nổ kinh tế gần  đây tại Malaysia từ năm 1978 - 1997

Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã được tặng thưởng cho các dự án xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng những công trình quan trọng cho các Lò quay, Lò nồi hơi, Lò luyện nhôm, Lò mạ điện, Lò nung…Để hiểu rõ hơn về phạm vi công việc của chúng tôi, bạn có thể tham khảo qua những bức ảnh các công trình mà chúng tôi đã thi công dưới đây:

NĂM / KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ
DỰ ÁN
MÔ TẢ
THỜI GIAN THỰC HIỆN
Năm 2001
 
 
 
 
Malaywata Steel Bhd.,
Butterworth, Penang
Refractory Repair Work at Sedimentation Chamber
Cung cấp / Lắp đặt
2 tuần
Antara Steel Mill Sdn. Bhd.,
Pasir Gudang, Johor
Reheating Furnace Roof & Side Wall Repair
 Lắp đặt
1 tháng
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 4 Shutdown
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
 
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 3 Shutdown
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
 
Megasteel Sdn. Bhd.,
 
Banting, Selangor
Soaking Furnace (Burner Quarl)
Công trình chịu lửa
3 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Kanthan Works
Chemor, Perak
Refractories Works Shutdown (KK4)
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Kualiti Alam Sdn. Bhd.,
Port Dickson, NS
Slag Deposit Cleaning and Refractory Works for Rotary Kiln
Công trình chịu lửa
1tháng
Tasek Corp. Bhd.,
Chemor, Perak
Kiln 4 Shutdown
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Chemcontrol (M) Sdn. Bhd.,
Port Dickson, NS
Refractory Relining for Incinerator Kiln
Công trình chịu lửa
2 tháng
Malayan Cement Bhd.,
Rawang Works
Rawang, Selangor DE
Refractory Work
 Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Hume Fibreboard Sdn. Bhd.,
Nilai, Negeri Sembilan
Refractory Work for Combustion Chamber & Discharge Hole
Công trình chịu lửa
2 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Kanthan Works
Chemor, Perak
 KK3 Shutdown
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Redicare (M) Sdn. Bhd.,
Teluk Panglima Garang,
Selangor
Refractory Work for Kiln Outlet Ring
Công trình chịu lửa
2 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Kanthan Works
Chemor, Perak
 KK4 Shutdown
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 3 Shutdown
Các công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi Works
Langkawi, Kedah DA
Refractory Work
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Chemcontrol (M) Sdn. Bhd.,
Port Dickson, NS
Rotary Kiln
Công trình chịu lửa
1 tháng
 
 
 
 
 
Năm 2001
 
 
 
 
Dotanah Engineering & Contracting Sdn. Bhd.,
Bintulu, Sarawak
Installation of Refractory Material for MLNG 3; Stack, WHRU, Incineration
Cung cấp / Lắp đặt
1 năm
Equator Engineering Sdn. Bhd., - MLNG 3
Bintulu, Sarawak
Refractory Works for FDR MC3-1350-340
Công trình chịu lửa
6 tháng
 
 
 
 
 
Năm 2002
 
 
 
 
Malayan Cement Bhd.,
Rawang Works
Rawang, Selangor DE
Refractory Work Shutdown
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malayawata Steel Bhd.,
Prai, Penang
Refractory for New Dedusting Chamber SMP2
Cung cấp / Lắp đặt
1 tháng
Malayan Cement Bhd.,
Kanthan Works
Chemor, Perak DR
KK4 Planned Stoppage
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
Teluk Panglima Garang,
Selangor
Refractory Repair for Incinerator
Công trình chịu lửa
1 tháng
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak DR
Kiln 3 Shutdown
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
Teluk Panglima Garang, Selangor
Refractory for Rotary Kiln
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Southern Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM2 Reheating Furnace Refractories Repair
Công trình chịu lửa
2 tuần
Chemcontrol (M) Sdn. Bhd.,
Port Dickson, NS
Refractory Lining for CIS 2
Cung cấp / Lắp đặt
1 tuần
Kualiti Alam Sdn. Bhd.,
Port Dickson, NS
Refractory Work Emergency Shutdown
Công trình chịu lửa
1 tháng
Formosa Shyen Horng Metal Sdn. Bhd.,
Beranang, Selangor DE
Refractory Work for 2 units of 20MT Aluminium Furnace
Công trình chịu lửa
2 tháng
Eversendai NEIE Sdn Bhd.,
Manjung
Refractory Work for Bottom Ash Hopper
Công trình chịu lửa
1 tháng
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
Teluk Panglima Garang,
Selangor
Refractory Work for Kiln Outlet Ring
Công trình chịu lửa
2 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi Works
Langkawi, Kedah DA
Refractories Work
 
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
 
 
 
 
 
Năm 2003
 
 
 
 
Southern Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM1 Reheating Furnace Refractories Repair
Công trình chịu lửa
2 tuần
Pahang Cement Sdn. Bhd.,
Kuantan, Pahang
Kiln Stoppage
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Southern Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM2 Reheating Furnace Refractories Repair
Công trình chịu lửa
1 tháng
Tioxide (M) Sdn. Bhd.,
Kemaman, Terengganu
Refractory Brick Lining
Công trình chịu lửa
1 tháng
Amsteel (II) Banting Sdn. Bhd.,
Banting, Selangor DE
Construction of After Burner Refractory Work
Công trình chịu lửa
3 tuần
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 3
Công trình bê tông chịu lửa & vật liệu chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malaysia LNG Sdn. Bhd.,
Bintulu, Sarawak
Incinerator Stack & Gas Turbine Exhaust Dusts
Sửa chữa công trình chịu lửa
2 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi, Kedah D.A.
Refractories Work for LK1 Shutdown
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Tioxide (M) Sdn. Bhd.,
Kemaman, Terengganu
Refractory for Calciner & Combustion Chamber Repair
Công trình chịu lửa
2 tuần
Malayawata Steel Bhd.,
Prai, Penang.
Reheating Furnace – RM3 Shah Alam
Cung cấp / Lắp đặt
1 tuần
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak.
Kiln 3
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi, Kedah D.A.
Refractory Works for LK2 Shutdown
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
Teluk Panglima Garang,
Selangor
Repair Work for Incinerator
Cung cấp & Lắp đặt
2 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi, Kedah D.A.
Refractories Work for LK2
Cung cấp & Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
APMC – Rawang
Rawang Works, Selangor
Refractory Work during Emergency
Cung cấp & Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Năm 2004
 
 
 
 
Southern Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM2 Reheating Furnace Refractory Repair
Cung cấp / Lắp đặt
2 tuần
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 3
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Southern Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM 1 Reheating Furnace Refractories
Cung cấp / Lắp đặt
2 tuần
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 3
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
Teluk Panglima Garang
Selangor
Repair Work for Kiln
Công trình chịu lửa
1 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi, Kedah
Refractories Work for LK1
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi, Kedah
Refractories Work for LK2
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 4
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi, Kedah
Refractory Works for LK1
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi, Kedah
Refractory Works during LK2
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Tioxide (M) Sdn. Bhd.
Kemaman, Terengganu
Insulation Work for Rubber Curing House
 Lắp đặt
2 tuần
APMC – Kanthan
Chemor, Perak DR
Refractory Works During KK3 Shutdown
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Southern Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM 2 Reheating Furnace Refractories Repair
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
 
 
 
 
 
Năm 2005
 
 
 
 
Malayawata
Prai, Penang
Refractory Work
Refractory Job
1 tuần
APMC – Rawang Work
Rawang, Selangor
Refractory Work
Refractory Job
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
APMC – Kanthan Work
Chemor, Perak
Refractory Work at KK4
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Kualiti Alam Sdn. Bhd.,
Port Dickson, NS
Refractory Work
Cung cấp / Lắp đặt
3 tuần
Redicare (M) Sdn. Bhd.,
T.Panglima Garang, S’gor
Refractory Maintenance Rotary Kiln
Công trình chịu lửa
2 tuần
MCISB – Langkawi Works
Langkawi, Kedah
Refractory Work at LK2
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Pahang Cement S/B
Kuantan, Pahang
Refractory
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Perak Hanjoong Simen S/B
Padang Rengas, Perak
Refractory
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Refractory Kiln 4
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
ADB (Sarawak) POM S/B
Kuala Lumpur
Refractory
Công trình chịu lửa
1 tháng
Amsteel Mills Sdn. Bhd.,
M’sia/ Labuan
Shaft Furnace Bustle Port Brick
Relining, Ducting relining & Ceramic Fiber module installation
Cung cấp / Lắp đặt
2 tháng
Malayawata Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM2 Reheating Furnace Zone
Công trình chịu lửa
1 tuần
Malayawata Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM1 Reheating Furnace Zone
Công trình chịu lửa
1 tuần
Antara Steel Mills Sdn. Bhd.,
Pasir Gudang, Johor.
RM1 Reheating Furnace
Công trình chịu lửa
2 tuần
Malaysia LNG Sdn. Bhd.,
Bintulu, Sarawak
Incinerator Stack & Gas Turbine Exhaust Dusts
Công trình chịu lửa
2 tuần
Kualiti Alam Sdn. Bhd.,
Port Dickson, NS
Relining Brick for Rotary Kiln
Công trình chịu lửa
1 tháng
APMC – Rawang
Rawang, Selangor D.E.
Refractory Work for Cyclone Bricking
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Refractory Work for Kiln 3
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
MCISB – Langkawi
Langkawi, Kedah DA
Refractory Work
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Perwaja Steel Sdn Bhd.,
Kemaman, Terengganu
ECJ Tundish Weir Preheating
Cung cấp / Lắp đặt
2 tháng
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
T. Panglima Garang
Refractory Repair Kiln
Công trình chịu lửa
2 tuần
Tioxide (M) Sdn. Bhd.,
Kemaman, Terengganu
Refractory Repair Combustion Chamber
Công trình chịu lửa
2 tuần
 
 
 
 
 
Năm 2006
 
 
 
 
 
Malayan Cement Bhd.,
 
Langkawi Works
Refractory Work During LK2
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak
Kiln 4 – Oct 2005 Shutdown
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Perwaja Rolling Mill & Dev
Bedong, Kedah
Reheating Furnace Beam & Section Mill
Cung cấp / Lắp đặt
1 month 1 tháng
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
T.Panglima Garang, S’gor
Refractory Maintenance at RK Nose Ring
Công trình chịu lửa
2 tuần
Malayan Cement Bhd.,
Langkawi Works
Refractory Work During LK1
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Malayawata Steel Bhd.,
Prai, Penang
Brickwork for Flue Gas Duct Wall (RM2)
Cung cấp / Lắp đặt
2 tuần
Heveaboad Sdn. Bhd.,
Gemas, N. Sembilan
T-Plant Project
Công trình chịu lửa
3 tháng
Antara Steel Mills Sdn. Bhd.,
F.T. Labuan, Malaysia
Flue Gas Off Take/ Precooler
Công trình chịu lửa
1 tháng
Southern Steel Bhd.,
Prai, Penang
RM1 Reheating Furnace Refractories Repair Dec 05
Cung cấp / Lắp đặt
2 tuần
Tasek Corp. Bhd.,
Ipoh, Perak D.E.
Refractory Work at Preheater Dec 05
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Perwaja Rolling Mill & Dev
Bedong, Kedah
Reheating Furnace Beam & Section Mill
Cung cấp / Lắp đặt
1 tháng
Trinekens (Sarawak) S/B
Kuching, Sarawak
New Kiln Lining, Front Wall Extension/Repairs
Cung cấp / Lắp đặt
2 tháng
Antara Steel Mills Sdn. Bhd.,
Labuan, Malaysia
Insulating Lining
Cung cấp / Lắp đặt
1 tuần
APMC – Rawang
Rawang, Selangor
Cooler Panel Casting & Bricklaying
Cung cấp / Lắp đặt
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Radicare (M) Sdn. Bhd.,
Teluk Panglima Garang
Refractory Maintenance at RK Nose Ring
Công trình chịu lửa
2 tuần
Kualiti Alam Sdn. Bhd.,
Port Dickson, Negeri Sembilan
Refractory Work
 Lắp đặt
1 tháng
Ma Hup Seng Engrg S/B
Batang Berjuntai, S’gor
Project Hartalega
 Lắp đặt
1 tháng
Perak Hanjoong Simen S/B
Padang Rengas, Perak
Kiln Inlet Project
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.
Pahang Cement Sdn. Bhd.,
Kuantan, Pahang
Bricklaying & Gunning
Công trình chịu lửa
Hợp đồng bảo dưỡng công trình chịu lửa hàng năm.

 

 

Copyright © 2009 CIC VINA
Đơn vị thiết kế: NETVIETGROUP

Công ty TNHH MTV Vật Liệu Chịu Lửa CIC Vina
Trụ sở: Phòng 1601, Tầng 16, Tòa nhà Hàn Việt 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Tel: +84-4 36342172/ 36342173 – Fax: +84-4 36342174
Email: info@cicvina.com