cic vina
cicvina-vat-lieu-chiu-lua-1 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-2 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-3 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-4 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-5 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-6 cicvina-vat-lieu-chiu-lua-7
Bê tông trọng lượng vừa

Product Name

Ecolite MW 23

Ecolite MW 23 HS

Ecolite MW 23-L

Ecolite MW 23-LHS

Ecolite MW 25 HS

Ecolite MW 26

Ecolite MW 26 HS

Ecolite MW 26-L

Ecolite MW 26-LI

Ecolite MW 28

Ecolite MW 28 LI

Physical Properties (after firing) 

ASTM Classification

Class Q

Class Q

Class Q

Class Q

Class Q

Class R

Class R

Class R

Class R

Class S

Class S

Max. Service Temperature (°C)

1300

1300

1300

1300

1350

1370

1370

1370

1400

1480

1520

Chemical Analysis (XRF)

AL2O3 (%)

40

40

40

40

40

38

45

40

42

43

50

SiO2 (%)

43

42

40

40

42

43

39

42

38

44

40

Fe2O3 (%)

2.5

3.0

2.5

2.5

3.0

2.5

2.5

2.5

1.5

2.0

0.8

Bulk Density (ASTM C134)

Dried at (110°C)

Maximum (Kg/m³)

1300

1520

1300

1300

1520

1550

1550

1300

1400

1550

1600

Fired to (815°C)

1250

1400

1200

1200

1400

1500

1500

1200

1350

1450

1500

(1250°C)

 

 

1200

1200

 

 

 

1200

 

 

 

(1300°C)

1250

1450

 

 

1450

 

 

 

 

 

 

(1370°C)

 

 

 

 

 

1500

1500

 

1400

 

 

(1480°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

1500

Cold Crushing Strength (ASTM C133) 

Dried at (110°C)

Minimum (Kg/cm2)

60

120

50

70

120

140

180

40

70

150

175

Fired to (815°C)

40

70

35

50

70

75

140

30

50

75

75

(1250°C)

 

 

40

80

 

 

 

40

 

 

 

(1300°C)

70

90

 

 

90

 

 

 

 

 

 

(1370°C)

 

 

 

 

 

120

180

 

80

 

 

(1480°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

175

Permanent Linear Change (ASTM C113)

Fired to (815°C)

Maximum (%)

-0.20

-0.20

-0.20

-0.30

-0.20

-0.20

-0.20

-0.40

-0.20

-0.40

-0.40

(1250°C)

 

 

-1.50

-1.50

 

 

 

-1.50

 

 

 

(1300°C)

-1.50

-1.50

 

 

-1.50

 

 

 

 

 

 

(1370°C)

 

 

 

 

 

-1.50

-1.50

 

-1.50

 

 

(1480°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.50

-1.50

Thermal Conductivity (BS 1902)

Mean Temp. (°C)

400

W/mK

0.33

0.40

0.26

0.30

0.40

0.45

0.45

0.26

0.40

0.45

0.45

600

0.35

0.42

0.29

0.32

0.42

0.47

0.47

0.29

0.42

0.47

0.47

800

0.39

0.44

0.32

0.34

0.44

0.49

0.49

0.32

0.44

0.49

0.4

 

Copyright © 2009 CIC VINA
Đơn vị thiết kế: NETVIETGROUP

Công ty TNHH MTV Vật Liệu Chịu Lửa CIC Vina
Trụ sở: Phòng 1601, Tầng 16, Tòa nhà Hàn Việt 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Tel: +84-4 36342172/ 36342173 – Fax: +84-4 36342174
Email: info@cicvina.com